مقالات

اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟

اساس بررسی آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی توسط روش اتصال انکسین-V و رنگ آمیزی زیستی با PI یا سایر رنگ های فلورسانت چیست؟

در سلولهای سالم انکسین-V به طور اختصاصی به فسفاتیدیل سرین (PS) موجود در لایه داخلی غشای پلاسمایی اتصال می یابد. اما پس از شروع اپوپتوز PS سریعا جابه جا شده و در غشاء خارجی سلول مستقر می شود و در تشخیص سلول های آپوپتوتیک توسط ماکروفاژها بسیار حائز اهمیت می باشد. سلولهای آپوپتوز شده مورد فاگوسیتوز سریع قرار می گیرند.
اتصال انکسین-V به PS وابسته به کلسیم می باشد، بنابراین یک بافر واکنش دهنده حاوی کلسیم در طول اتصال مورد نیز می باشد. در غلضتهای پایین PS انکسین-V به نسبت ۸ به یک به PS اتصال می یابد و این فرایند یک فرصت ایده آل را جهت تشخیص تغییرات غشاء سلولی مرتبط با مراحل اولیه آپوپتوز، در مراحل بعدی آپوپتوز و حتی نکروز که تمامیت غشاء از بین می رود فراهم می کند. انکسین-V در غشاء داخلی به PS متصل می شود.
کیت انکسین-V شرکت MabTag حاوی رنگهای حیاتی از جمله PI می باشد. این رنگ تنها وارد سلولهایی می شود که ساختار غشاء پلاسمایی آنها از بین رفته باشد و بنابراین این امکان را فراهم می سازد که سلولهایی را که در مراحل اولیه آپوپتوز (َAnnexin ν+/PI) هستند از سلولهایی که در مراحل نهایی آپوپتوز هستند تمایز دهیم. سلولها به مدت ۳۰ دقیقه در معرض نور UV قرار می گیرند، پس از ۴ ساعت انکوباسیون، سلولها طی مراحلی که در ذیل آمده به ترتیب رنگ آمیزی می شوند.

 


۱- سلولهای زنده و سالم (–)
۲- سلولهای آپوپتوتیک اولیه (PI-/Annnexin-ν+)
۳- سلولهای کاملا آپوپتوتیک یا نکروز شده (++)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *